MIKSI ME TEEMME TÄTÄ?

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen uuden lainsäädännön mukaan ammatillisen koulutuksen tehtävä on edelleen:

tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

#kampusrauhaa-hankkeen toiminta perustuu ajatukseen, että laissa mainittuja taitoja ja ominaisuuksia tarvitaan myös tulevaisuuden työelämässä. Tämän takia niitä olisi syytä harjoitella jo opintojen aikana oppilaitoksen arjessa.

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelee yhä moninaisempi joukko ihmisiä. Peruskoulun päättävien ja aikuiskoulutukseen osallistuvien lisäksi ammatillinen koulutus on keskeinen koulutusväylä vieraskielisille, joita on tällä hetkellä yhteensä noin 8 % kaikista amisopiskelijoista. Myös myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneista suuri osa on tarkoitus kotouttaa nimenomaan ammatillisen koulutuksen väylää pitkin.

Ammatilliset oppilaitokset eivät ole muusta yhteiskunnasta irrallaan olevia saarekkeita. Yhteiskunnalliset keskustelut ja esimerkiksi vihapuhe näkyvät myös oppilaitosten käytävillä. Meidän unelmien amiksessa ketään ei syrjitä tai jätetä ryhmän ulkopuolelle. Sen takia olemme päättäneet ryhtyä rakentamaan #kampusrauhaa.

 

AnttiSeitamaa

Lisätietoa:
Antti Seitamaa

projektipäällikkö (SAKKI ry)
040 199 0720
antti.seitamaa@sakkiry.fi

PauliinaKampusrauhaa

Pauliina Kuunkajo
asiantuntija
040 688 1445
pauliina.kuunkajo@evl.fi

 

KATSO #KAMPUSRAUHAA VIDEOT

Kaikki hankkeemme videot on listattu tälle soittolistalle. Voit selata soittolistaa klikkaamalla videon vasemmassa yläkulmassa näkyvää kuviota (kolme viivaa ja play-merkki).